A közösségi fizetőeszközök létrehozása és bevezetése…

…önmagunk megszabadítása az adósság alapú pénzrendszertől, egy lényeges lépés egy igazságos és fenntartható világ felé.

 

Az emberek által működtetett pénz /című könyv fordítása/

Előszó:

Ahogyan a halak sem látják a vizet, amelyben úsznak, úgy éljük mi is mindennapi életünket egy olyan világban, ahol a pénz formálja és ellenőrzi azt, és mindezt teljesen természetesnek vesszük. Nem kérdezzük, hogy kik csinálják a pénzt, vagy hogy egyeseknek miért van olyan könnyedén sok belőle, míg másoknak mindig küzdenie kell érte. Ez valójában szégyen, mert a pénz tervezése és kibocsátása az egyik kulcsa annak, hogy megértsük a gazdasági igazságtalanságot, továbbá önmagunk megszabadítása az adósság alapú pénzrendszertől egy lényeges lépés egy igazságos és fenntartható világ felé.

Ezért szolgál nagy örömömre Az emberek által működtetett pénz megjelentetése, egy olyan könyvé, amelynek szerzői a közösségi fizetőeszközök létrehozásának és bevezetésének szakértői. Az Európai Unió által is támogatott Közösségi Pénzek Akcióban (Community Currencies in Action, CCIA) a legnagyobb nemzetek közötti együttműködés a helyi fizetőeszköz kezdeményezések elméleti és gyakorlati fejlesztéséért.

Ez a könyv a helyi pénzek kísérleti projektjeinek tapasztalatait és az alternatív fizetőeszköz-kezdeményezés szélesebb körű mozgalmát veszi alapul, felvilágításként szolgálva a döntéshozók számára, hogyan valósítsák meg sikeresen a fizetőeszköz projektjüket a közösségeikben. A helyi pénz ötlete többé nem egy elhanyagolható elképzelés, és itt az idő, hogy ezek a kezdeményezések a figyelem előterébe kerüljenek.

Gyakorlati tapasztalatból tudom, hogy egy helyi fizetőeszköz létrehozása páratlan bepillantást enged a helyi gazdaság működésébe, valamint abba, hogyan formálja a pénz a gazdaság teljesítőképességét. Büszke vagyok arra, hogy az egyik legsikeresebb helyi fizetőeszközzel, a Bristol Pound-dal kerültem kapcsolatba politikai pályám során. A könyv segít megérteni ennek és más hasonló fizetőeszközöknek a lényegét, amelyek megszabadítnak a gazdasági elnyomástól és segítenek a rugalmas és ellenálló gazdaságok kiépítésében.

Jelentős és időszerű könyvről van szó. Néhány éve egyfajta pénzügyi forradalomfélét láthatunk, amely az újfajta pénznemek robbanásszerű létrejöttében nyilvánul meg. Ezek meglehetősen sokfélék, magukba foglalva a digitális pénztechnológiákat, amilyen például a Bitcoin, a társadalmi hitelezés új módjait, mint például a Zopa, az innovatív mobil fizetési lehetőségeket, mint például az M-Pesa, és a helyi fizetőeszközöket, mint amilyen a SoNantes Franciaországban, a Makkie Hollandiában és a Brixton Pound az Egyesült Királyságban.

A pénzügyi újítások növekedésével egyidejűleg megújult érdeklődés mutatkozik magát a pénz természetét illetően is, ahogyan különböző korú emberek egyaránt kezdenek ráébredni arra, hogy az a korszak, amikor csak egy domináns formája volt a pénznek – a beválthatatlan állami papírpénz – már elmúlt, miközben mások még mindig azt tanulmányozzák, hogy a régi rendszer hogyan működött. Több szempontból a múlthoz való visszatérésről van szó: a többféle pénz megléte része volt a mindennapoknak a 19. század utolsó szakaszáig, de a globális északi féltekén kívül továbbra is az maradt, jóllehet, mértékében, sokféleségében és technológiájában az, amit ma látunk, eléggé új.

A szerzők amellett érvelnek, hogy a pénzügyi tervezés alapjainak tanulmányozásában és megújításában korábban még nem volt ekkora mértékű és jelentőségű mozgalom. De amellett, hogy izgalmasak és érdekesek ezek a fejlemények, a szerzők nyomatékos kérdéseket is felvetnek: mi a legjobb módja annak, hogy megértsük a pénz természetét a pénzügyi sokféleség korában; hogyan mérjük az új pénzfajták hatékonyságát; ezek elterjedésével milyen fajta szabályozásra van szükség (amennyiben szükség van); és hogyan fognak összefüggeni ezek a mindennapi életünkkel?

Hat európai országból származó szakértők összehozásával a Közösségi Pénzek Akcióban (CCIA) kezdeményezés egy nagyszabású kutatást vállalt a pénzügyi innováció egyik fő terültén, nevezetesen a közösségi pénzek terén. Ennek az összefogással létrejövő projektnek a megállapításait mutatja be a könyv, felvázolva megvalósulóban lévő terveket, valamint hasznos tanácsokkal szolgálva azoknak, akik új kezdeményezések elindítását tervezik a saját közösségeikben.

A gyakorlati javaslatokon túl a könyv fő üzenete, hogy a pénz valóban hozhat pozitív változást az életünkbe, és gazdagíthatja a helyi közösségeket, amelyekben élünk és dolgozunk. A pénz egy eszköz: ideje a saját javunkra használni azt.

A folytatás hamarosan következik! Amennyiben nem akarsz lemaradni, csatlakozz a közösségünkhöz! kérlek iratkozz fel az értesítőre:

Kérlek add meg az E-Mail címed

 

Forrás: People Powered Money By Community Currencies in Action